Paweł Jach

Paweł Jach

dr Paweł Jach

asystent w Pracownia Rzeźby w Drewnie

e-mail: pjach@asp.krakow.pl

 

Urodzony 11 sierpnia 1979 roku, tarnogórzanin. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2005 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Bogusza Salwińskiego . W roku 2016 uzyskał stopień doktora sztuki – prezentując cykl rzeźbiarski oraz rozprawę doktorską pt.: „Na drodze do Ukrytego”.

Pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystego wydziału. Obecnie adiunkt w Pracowni Rzeźby w Drewnie oraz prowadzący rzeźbę dla studentów Edukacji Artystycznej. Prowadzi aktywność twórczą na polu rzeźby, malarstwa i rysunku. Prace prezentował na wielu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych w kraju i za granicą. Ważniejsze wystawy indywidualne:„ Obecność ” w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim-2018, „Nierozpoznany” Krypta Pijarów- Kraków 2018.

back to top