Prof. Andrzej Getter

   Prowadzący Pracownię Projektowania Architektoniczno-rzeźbiarskiego

   e-mail:  andrzej@getter.pl

 

Andrzej Getter urodził się w 1947 roku w Sosnowcu.
W 1969 roku uzyskał dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Za pracę dyplomową pod kierunkiem prof. Zygmunta Majerskiego uzyskał wyróżnienie w Konkursie im. Nowickiego i Skrypija za najlepszą pracę dyplomową. W 1974 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – dyplom w pracowni prof. Jerzego Bandury.

Tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych uzyskał w 1997 roku. W latach 1990–1996 pełnił funkcję prorektora ASP w Krakowie.
Ma na swym koncie kilka wystaw indywidualnych, m.in. w Krakowie i Sosnowcu. Brał udział w wystawach środowiskowych rzeźby w kraju i za granicą, m.in. Krakowie, Sopocie. Poznaniu, Warszawie, Rawennie, Darmstadt, Ronneby. Za dokonania twórcze i pracę dydaktyczną otrzymał odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a także nagrody Ministra Kultury i Sztuki oraz Rektora ASP. Uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach SARP i ZPAP.

Od 1992 roku prowadzi Autorską Pracownię Projektowo-Plastyczną. Zrealizował wiele obiektów użyteczności publicznej.

Członek SARP i Izby Architektów.

back to top