Andrzej Zwolak

prof. dr hab. Andrzej Zwolak

Kierownik Katedry Rysunku , prowadzący w Pracownia Rysunku II

e-mail:  zwolak.andrzej@gmail.com

 

Andrzej Zwolak urodził się w 1957 roku w Baligrodzie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W latach 1979–1984 studia na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Antoniego Hajdeckiego. W latach 2002–2008 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Rzeźby. Zajmuje się rzeźbą, medalierstwem, małą formą rzeźbiarską i rysunkiem. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i za granicą. Twórca pomników i rzeźb w Jaworznie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Szklarach koło Krakowa, Osieku koło Tarnobrzegu, Krakowie, Katowicach, Harbutowicach. Autor wielu okolicznościowych tablic i medali. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. „Człowiek przekształcony w symbol i materiał o symbolicznych znaczeniach, na którym widnieją również symboliczne znaki. Andrzej Zwolak pokazuje nam swoje przemyślenia i impresje w sposób zarówno współczesny, jak niezmiernie stary: przecież starogreckie słowo symbolon oznaczało kiedyś niewielki, przełamany na pół przedmiot, będący znakiem rozpoznawczym dla dwóch nieznanych sobie osób. Czy również i my nie odnajdujemy swej, nieznanej nam samym, cząstki w jego rzeźbach?” (fragment recenzji Jerzego Madeyskiego)

back to top