Prof. Bogusz Salwiński

   Kierownik Katedry Rzeźby I

   Prowadzący Pracownię Rzeźby I

    

 

Bogusz Salwiński urodził się w 1948 roku w Bytomiu.
W latach 1967–1973 studia na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Mariana Koniecznego w 1973 roku.

W latach 1990– 1996 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2002–2008 dziekana Wydziału Rzeźby.

Uprawia rzeźbę, rysunek, malarstwo. Autor martyrologicznych cykli rzeźbiarskich i malarskich: Ofiarom Przemocy, Ecce Homo, Ludzkie–Arcyludzkie, Sacrum i Profanum, w których stawia uniwersalne pytania o etyczną kondycję człowieka uwikłanego w patologie współczesnego świata. Metafizyce kobiecego ciała poświęcił erotyczne cykle: Upadłe Anioły, Sacrum i Profanum i Klepsydry, prezentowane na osiemnastu wystawach indywidualnych. Jest autorem ponad trzystu realizacji portretowych w rzeźbie, rysunku i malarstwie.

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia: Grand Prix i złoty medal na Ogólnopolskim Przeglądzie Rzeźby w Warszawie (1989), w ogólnopolskim konkursie na pomnik Bohaterom Powstania Warszawskiego w Warszawie (1983), w ogólnopolskim konkursie na pomnik Przyłączenie Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy we Wrocławiu (1984), w ogólnopolskim konkursie na pomnik Powstania Warszawskiego w Warszawie (1988). Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych Miasta Krakowa, w Muzeum Tradycji Walk Niepodległościowych w Łodzi, w Muzeum Martyrologii w obozie koncentracyjnym na Majdanku w Lublinie, w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

back to top