Prof. Jerzy Nowakowski

   Prowadzący Pracownię Rzeźby II

   e-mail:  nowakowskijerzy@wp.pl

 

Jerzy Nowakowski urodził się 1 stycznia 1947 roku w Przemyślu.
Liceum Sztuk Plastycznych ukończył w Jarosławiu w 1965 roku, a w latach 1965-1971 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach profesorów: Mariana Koniecznego i Jacka Pugeta. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni docent Wandy Ślędzińskiej w 1971 roku.
Od 1971 roku jest zatrudniony  na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie.  Obecnie prowadzi pracownię rzeźby- dyplomującą. Tytuł profesora otrzymał w 1994 r. W latach 1981-1984 i 1987-1990 był prodziekanem Wydziału Rzeźby, a w latach 1990-1996 dziekanem tego wydziału. W latach 2005-2008 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Równolegle od ukończenia studiów nieprzerwanie zajmuje się rzeźbą i medalierstwem, również maluje. Rezultaty tej pracy pokazywał na wielu wystawach w kraju i za granicą, na wystawach indywidualnych i zbiorowych.W 2004 w galerii Pałac Sztuki TPSP w Krakowie miał retrospektywną wystawę rzeżby,w 2007 brał udział w międzynarodowej wystawie „Sztuka Łączy-Kunst verbindet’’w Pałacu Sztuki w Krakowie,od roku 1975 bierze udział w Międzynarodowych Wystawach Sztuki Medalierskiej FIDEM na całym Świecie,przez wiele lat(od 1980 r) współpracował ze Stowarzyszeniem Darmstadzka Secesja uczestnicząc w Plenerach i wystawach we Francji i Niemczech. Prace Nowakowskiego były nagradzane i wyróżniane na wielu konkursach i wystawach,m. innymi w 1978 roku na wystawie „Rzeżba Roku 77”w Krakowie otrzymał Grand Prix.W 2009 roku nagrodę „Złota Rama”na Salonie Sztuki ZPAP w Krakowie.Prace Jerzego Nowakowskiego znajdują się w zbiorach muzealnych, galeriach oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Jego prace posiadają m.in.: Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, British Museum w Londynie,Bode Muzeum w Berlinie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Dantego w Rawennie, Muzeum Puszkina w Moskwie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Etnograficzno-Historyczne w Chojnicach, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Światowe Centrum Intelektualne „OLIMPOS” w Atenach / Grecja/, Zbiory Galerii Miasta Bergkamen, Zbiory Galerii Miasta Sölvesborg (Szwecja), Zbiory Galerii Wydziału Rzeźby i Muzeum ASP w Krakowie. Wrocławskie Muzeum Sztuki Medalierskiej od 1976 roku systematycznie gromadzi w swych zbiorach medale i rzezby Jerzego Nowakowskiego budując jego autorską kolekcję.  Za twórczość rzeźbiarską otrzymał nagrodę Miasta Krakowa w 1985 r., w roku 2004 otrzymał „Złoty Laur” za „Mistrzostwo w Sztuce Rzeźbienia” przyznawany przez Fundację Kultury Polskiej,a w 2010 roku Srebrny Medal ;Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce.

back to top