Zapraszamy na wystawę „Nic nowego? Na granicy figuracji”

Plakat dotyczący wystawy "Nic nowego? Na granicy figuracji"

Zapraszamy do Muzeum Śremskie (Śrem, ul. Mickiewicza 89) na wernisaż wystawy „Nic nowego? Na granicy figuracji”, który odbędzie się 5 marca 2022 r. o godz. 17.00. W wystawie udział wezmą pedagodzy Wydziału Rzeźby krakowskiej ASP. Wystawa będzie czynna od 5 marca do 10 kwietnia 2022 r.

W tekście kuratorskim Jarosław Bogucki napisał:

„Tytuł wystawy ma skłonić do namysłu nad pojęciem figuracji, które stało się niezwykle obszerne, podobnie jak pojęcie rzeźby. Zwrot „na granicy figuracji” rodzi więc pytanie, na ile można tę granicę definiować, a na ile jest umowna.

Figuracja i rzeźba są nierozerwalnie powiązane. Najstarsze znaleziska pozwalają uznać te pojęcia za tożsame. „Przed Duchampem” istniały w zasadzie tylko dwie formy rzeźby — wizerunki figur oraz detale architektoniczne.

Niemal w każdej formie możemy dostrzec odniesienie do człowieka. Poszukiwanie takich antropomorficznych idei wynika z zapisanej w naszej podświadomości historii ludzkości. Poszukiwanie form zbliżonych do nas samych jest naturalną ludzką potrzebą.

Często próbuje się dyskredytować sztukę figuratywną werdyktem „nic nowego”. Nie ulega jednak wątpliwości, że człowiek pozostaje źródłem inspiracji, choć figuracja ulegała niezliczonym przeobrażeniom, a ponadto nieustannie pojawiają się nowe możliwości ekspresji artystycznej (dzięki drukowi 3D, przestrzeni wirtualnej, sztuce intermedialnej itd.).

Pokazano tu dzieła rzeźbiarzy, dla których przynajmniej w pewnym okresie ich rozwoju artystycznego figuracja miała szczególne znaczenie. Jakie ma dziś? Czy stanowi podstawę podejmowanych tematów, czy pozostała ledwie dostrzegalnym śladem?”

back to top