Zawiadomienie o obronie mgr. Marcina Pazery

Dziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
zawiadamia, że
w dniu 05 lipca 2017 r. o godzinie 12:30
na posiedzeniu Rady Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie, w budynku Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 38/3, II piętro, odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w
dyscyplinie sztuk pięknych pt.:
„Animacja zmiennej spontanicznej – poszukiwanie formy
naturalnie ukształtowanej.”
pana mgr. Marcina Pazery
Rozprawa doktorska została złożona w dziekanacie Wydziału Rzeźby, ponadto
opis rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone są na stronie
internetowej Wydziału Rzeźby.
Promotor:
Prof. Krzysztof Kiwerski (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
Recenzenci:
Prof. Sławomir Brzoska (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
Prof. Antoni Porczak (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
back to top