Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej pani mgr Magdaleny Cisło

Dziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  w Krakowie zawiadamia, że w dniu 23 listopada (środa) 2016 r. o godz. 10.00 odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne pani mgr Magdaleny Cisło.

Obrona odbędzie się w sali senackiej ASP, I piętro, ASP w Krakowie, plac J. Matejki 13, Kraków. Wystawa dzieła będzie miała miejsce w Galerii Promocyjnej ASP w Krakowie, plac Matejki 13, Kraków.

 

Dokumentacja pracy doktorskiej znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie, Plac Matejki 13, parter, pokój nr 4. Ponadto opis dzieła z dokumentacją fotograficzną dzieła doktorskiego łącznie z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Rzeźby: www.rzezba.asp.krakow.pl

back to top