Dyplomy 2013

Zuzanna Buk

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr IV

Tytuł pracy pisemnej : “Burza”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Burza”

Promotor – Prof. Józef Murzyn
Recenzent – Dr Agnieszka Jankowska-Marzec

Maciej Cieśla

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr IV

Tytuł pracy pisemnej : “Nothing will be the same again”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Nothing will be the same again”

Promotor – Prof. Józef Murzyn
Recenzent – Ad. dr Janusz Janczy

Katarzyna Czpak

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy pisemnej : “Między nami-twórca a relacja odbiorca-dzieło”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Między nami”

Promotor : Prof. ASP Bogusz Salwiński
Recenzent : Ad. dr Marcin Nosko

Jacek Dudek

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy pisemnej : “TRANSGRESJA”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : TRANSGRESJA

Promotor : Prof. ASP Bogusz Salwiński
Recenzent : Ad. dr Piotr Twardowski

Monika Fronc

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr III

Temat pracy pisemnej : “Wenus współczesności”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Wenus z Nowej Huty”

Promotor – Prof. ASP Karol Badyna
Recenzent – Dr Agnieszka Jankowska-Marzec

Joanna Januszkiewicz-Węcławowicz

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr II

Praca pisemna : “Niczym bańki mydlane…”
Praca rzeźbiarska : “Niczym bańki mydlane…”

Promotor : Prof. Jerzy Nowakowski
Recenzent : Ad. dr Mariola Wawrzusiak-Borcz

Artur Kolawa

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr IV

Tytuł pracy pisemnej : “Frustracja społeczna”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Frustracja”

Promotor – Prof. Józef Murzyn
Recenzent – Dr Jacek Kucaba

Marcin Kowalski

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy pisemnej : “Mój Totem”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Totem”

Promotor : Prof. ASP Bogusz Salwiński
Recenzent : Ad. dr Dobiesław Gała

Anna Przybyło

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr IV

Tytuł pracy pisemnej : “Czarna mgła”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Czarna mgła”

Promotor – Prof. Józef Murzyn
Recenzent – Ad. dr Janusz Janczy

Paulina Rejman

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr IV

Tytuł pracy pisemnej : “Martwię się o losy wszechświata”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Czas snu”

Promotor – Prof. Józef Murzyn
Recenzent – Ad. dr Janusz Janczy

Wojciech Szot

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy pisemnej : “Cyfrowy zmierzch”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Cyfrowy zmierzch”

Promotor : Prof. ASP Bogusz Salwiński
Recenzent : Prof. ASP Franciszek Chmielowski

Tomasz Ślusarz

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy pisemnej : “Trans- w poszukiwaniu pierwotnego rytmu”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Trans”

Promotor : Prof. ASP Bogusz Salwiński
Recenzent : Prof. Aleksander Śliwa

Damian Wilk

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy pisemnej : “Święta Krowa”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Krowa”

Promotor : Prof. ASP Bogusz Salwiński
Recenzent : Dr Agnieszka Jankowska Marzec

Katarzyna Woźniak

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy pisemnej : “Trzy światy – rozważania”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Świat I”

Promotor : Prof. ASP Bogusz Salwiński
Recenzent : Dr Iwona Demko

back to top