Konsultacje

Konsultacje 2021

2.03 – 18.05, wtorki 14.00 – 16.00

W celu odbycia konsultacji należy wysłać e-mail o temacie „Konsultacje WRz – Imię i Nazwisko prowadzącego konsultacje”, a w nim prace w postaci portfolio (pliki JPG – całość danych max. 35MB) oraz potwierdzenie wpłaty, na adres mailowy:
konsultacjerzezba@asp.krakow.pl
nie później niż jeden dzień przed wybranym terminem konsultacji.

Kandydaci zainteresowani skorzystaniem z konsultacji proszeni są o przedstawienie portfolio zawierającego własne dokonania twórcze.

Portfolio powinno przejrzyście i w sposób usystematyzowany odzwierciedlać spektrum zainteresowań artystycznych kandydata.

Prace powinny być opisane wg schematu: tytuł, skala, technika, data powstania oraz wskazania czy są samodzielne, szkolne, pod kierunkiem, itp.

 

 Zgodnie z kierunkiem i charakterem studiów preferowane są:

  • studia, szkice i kompozycje rzeźbiarskie – technika oraz inne parametry dowolne,
  • studia, szkice i kompozycje rysunkowe/malarskie – technika oraz inne parametry dowolne,
  • inne prace z zakresu sztuk wizualnych; plastyczne, fotograficzne, intermedialne, itp.

Konsultacje odbywają się online za pomocą platformy TEAMS, na zasadach określonych  w osobnym komunikacie.

 

Konsultacje odbywają się w godz. 14.00 – 16.00, w następujących terminach:

  • marzec: 2,9, 16, 23, 30
  • kwiecień: 13, 20, 27
  • maj: 11, 18

Koszt konsultacji – 35,00 zł
Opłatę należy wnosić na konto ASP w Krakowie w: Santander Bank Polska S.A. 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000.

 


 

Konsultacje prowadzą  uznani artyści pedagodzy z długoletnim doświadczeniem dydaktycznym, prowadzący pracownie kierunkowe na Wydziale Rzeźby.

 

dr hab. Prof. uczelni Mariola Wawrzusiak-Borcz – Kierownik Katedry Rysunku, kierownik Pracowni rysunku I

Urodziła się w Rzeszowie w 1971 roku. Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1992-1997. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa Sękowskiego. Profesor nadzwyczajny ASP w Krakowie na Wydziale Rzeźby. Prowadzi pracownię rysunku dla studentów od II do V roku. Uzyskała stypendium Cultural City Network Graz(1998r.), Stypendium Miasta Krakowa (1999r.). Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego(2000r.). Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

dr hab. Prof.  Józef Murzyn – Kierownik I Katedry Rzeźby, Kierownik Pracowni rzeźby IV 

Urodzony w 1960 roku w Wiśniowej, województwo Małopolskie. Absolwent PLSP w Nowym Wiśniczu. Studia Artystyczne na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1982 – 1987. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stefana Borzęckiego. Od 1986 roku pracownik naukowo-dydaktyczny ASP w Krakowie. Profesor zwyczajny. W latach  2008 – 2016 Dziekan Wydziału Rzeźby. W latach 2012-2016 członek Rady Programowej CRP w Orońsku. Uprawia rzeźbę i malarstwo. Zajmuje się teorią i praktyką kształcenia artystycznego. Uczestnik sesji i konferencji naukowych dotyczących nauczania sztuki. Autor tekstów o sztuce i kształceniu w zakresie sztuk plastycznych. Prowadzi dyplomującą Pracownię rzeźby na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Jest aktywnym uczestnikiem życia artystycznego regionu i kraju. Legitymuje się udziałem  w kilkudziesięciu prezentacjach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest autorem ponad dwudziestu wystaw indywidualnych, w tym wystawy retrospektywnej w Galerii Muzeum Rzeźby Polskiej w Orońsku w 2012 roku, poświęconej jubileuszowi 25-lecia twórczości. Wielokrotnie odznaczany, w tym: Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

 

back to top