Konsultacje

Konsultacje 2022

Bezpłatne konsultacje dla kandydatów na studia na Wydziale Rzeźby podczas Dnia Otwartych Drzwi 02.04.2022 r.

Skorzystanie z bezpłatnych konsultacji będzie możliwe w trakcie warsztatów rzeźbiarskich organizowanych dla kandydatów na studia podczas Dnia Otwartych Drzwi 02.04.2022 r., na które będzie można się zapisać poprzez formularz zgłoszeniowy.

Program Warsztatów Rzeźbiarskich 2022, podczas których uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje prace i skorzystać z bezpłatnych konsultacji:

10.00–13.00 – Rzeźba, portret w Glinie (przywitanie uczestników, krótkie wprowadzenie przedstawiające podstawy konstrukcji głowy oraz strategię pracy)

14.00–16.30 – Rysunek/Projektowanie/Rzeźba cyfrowa (zajęcia do wyboru)

Prowadzący Warsztaty Rzeźbiarskie – nauczyciele akademiccy Wydziału Rzeźby:

  • Rzeźba portret w glinie: prof. Jan Tutaj, dr Krzesimir Wiater, Marcin Smosna, Michał Dziekan
  • Kompozycja przestrzenna: Jan Kuka, Michał Dąbek
  • Rysunek: dr Dobiesław Gała, dr Bartłomiej Węgrzyn
  • Rzeźba cyfrowa: dr Piotr Idzi, Andrzej Baziak

Biorący udział w warsztatach powinien mieć ze sobą: narzędzia do rzeźbienia w glinie, narzędzia do wykonania kompozycji przestrzennej lub rysunku.

Miejsce:
Sala 123
Plac Matejki 13
31-157 Kraków
tel.: +48 12 299 20 37
e-mail: rzezba@asp.krakow.pl
www.facebook.com/WydzialRzezbyASPKrakow/

back to top