Konsultacje

Bezpłatne konsultacje dla kandydatów na studia na Wydziale Rzeźby

Zapraszamy kandydatów na studia do skorzystania z konsultacji w formie stacjonarnej. Konsultacje nie mają charakteru kursu przygotowawczego do egzaminu wstępnego, ale polegają na omówieniu przedstawionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę. Zachęcamy kandydatów aby skorzystali z konsultacji z uwagi na specjalistyczny charakter studiów w ASP w Krakowie.

Skorzystanie z bezpłatnych konsultacji będzie możliwe w trakcie warsztatów rzeźbiarskich organizowanych dla kandydatów w czasie Dnia Otwartych Drzwi 6 – 7.04.2024 , na które będzie można się zapisać poprzez formularz zgłoszeniowy.

back to top