Dokumentacja kierunku studiów

Harmonogram zajęć na rok akademicki 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH KSZTAŁCENIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017:

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH KSZTAŁCENIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016:


  PROGRAM KSZTAŁCENIA REKRUTACJA – 2014/2015


   

  Sala nr 3 – dostępność – plik PDF

   


   

  – AD. DR Marek Dryniak, ul. Kapelanka 24 /plac Jana Matejki – pracownie dyplomujące.

  Stolarnia:

  mgr inż Adam Troszok – 788-934-845

  wtorek 9.00 do 12.00
  czwartek 13.00-16.00

   

  Harmonogram zajęć na rok akademicki 2016/2017

  Harmonogram zajęć na rok akademicki 2015/2016 – semestr letni

  Harmonogram zajęć na rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy

   

   

  ROZKŁAD ZAJĘĆ – 2014/2015 sem. letni

  INDYWIDUALNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

  formularz do pobrania

  ROZKŁAD ZAJĘĆ – 2014/2015 sem. zimowy

  WARSZTAT METALU – SALA 105 (od ul. Paderewskiego)
  Prowadzący: mgr Jacek Dudek (wykładowca)
  e-mail: jacekdudek01@gmail.com
  tel. 698-072-27-54
  Środa 10.00-14.00
  Czwartek 10.00-15.00
  Piątek 9.00-13.00
  Dodatkowo możliwe jest indywidualne indywidualnie dopasowanie godzin pracy po uzgodnieniu telefonicznym.

  WARSZTAT STOLARSKI – mgr inż. Adam Troszok (tel. 788-934-845), sala nr 103, WTOREK, CZWARTEK – od 12.00-15.00

  WARSZTAT ODLEWNICZY – KURS FAKULTATYWNY – Wtorek od 8.30 do 10.00, czwartek 8.30-10.00 – AD. DR Marek Drymiak, ul. Kapelanaka 24

  WAŻNE!

  Decyzja Dziekana Wydziału Rzeźby w sparwie rozszerzenia dyplomu magisterskiego

  Decyzja Dziekana Wydziału Rzeźby w sprawie korzystania z pracowni w godzinach wolnych od zajęć

  PROGRAM KSZTAŁCENIA – 2013/2014

  ROZKŁAD ZAJĘĆ – 2013/2014

  WARSZTAT METALU – specjalistyczny warsztat rzeźby
  dr hab. Jacek Kucaba, tel. 608 25 34 78, jacek.kucaba@gmail.com
  Warsztat funkcjonuje: czwartek i piątek w godz. 10.00- 13.30,

  WARSZTAT STOLARSKI – mgr inż. Adam Troszok (tel. 788-934-845), sala nr 103-WTOREK, CZWARTEK – od 12.00-15.00

  Kursy fakultatywne:

  odlewy w sztucznym kamieniu, betonie, żywicy i silikonie

  rzeźba w metalu

  PRACA W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ – formularz do pobrania (str. 3,4)

  TABELA PRZELICZANIA OCEN (LLP/ ERASMUS)

  PROGRAM KSZTAŁCENIA – 2012/2013:

  ROZKŁAD ZAJĘĆ – 2012/2013:

  ROZKŁADY ZAJĘĆ – 2011/2012:

  Programy studiów:

  Kody przedmiotów:

  Standardy kształcenia:

  Syllabusy i programy nauczania:

  Efekty kształcenia:

  Rozporządzenie MNiSW z dnia 5.10.2011r. w sprawie prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

  Rozporządzenie MNiSW z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie prowadzenia studiów n aokreślonym kierunku i poziomie kształcenia.

  back to top