Funkcjonowanie Biblioteki ASP

W obecnej sytuacji trudno myśleć o otwieraniu czytelni, nasza Biblioteka udostępnia zbiory tylko poprzez wypożyczenia, a ponadto wykonujemy skany/ksero zamówionych materiałów, pomagamy w kwerendach i zdobywaniu informacji – te zasady opublikowane są na stronie: http://bg.asp.krakow.pl/bg/

Jeżeli chodzi o studentów I roku, to dotychczas organizowaliśmy w czytelni przy ul. Smoleńsk spotkania, osobno dla każdego wydziału, podczas których prezentowaliśmy sposoby wyszukiwania i zamawiania książek w katalogu, pokazywaliśmy księgozbiór wypożyczalni studenckiej.
W obecnym roku akademickim opisane spotkania/przeszkolenia zaplanowane zostały (w porozumieniu z Działem Nauczania) na II semestr.
Gdyby i wówczas nie udało się ich zorganizować w trybie stacjonarnym, opracujemy prezentację zdalną.
Tymczasem jednak, pragnąc umożliwić nowym studentom korzystanie z Biblioteki, przygotowaliśmy informację o możliwości zapisywania się, zamawiania i wypożyczania książek już teraz:
http://bg.asp.krakow.pl/bg/index.php/9-aktualnosci/238-informacja-dla-studentow-i-roku-wszystkich-wydzialow-asp

back to top