Konkurs Wysokie Loty im. Jana Wnęka z Odporyszowa

W imieniu Platformy Badań Artystycznych ponownie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez nas konkursu WYSOKIE LOTY imienia Jana Wnęka z Odporyszowa. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny, Wasze prace będziemy przyjmować do 6 stycznia 2021, a suma nagród wynosi 30 000 złotych. Lot, chęci i odwaga wzniesienia się ponad ograniczenia, nieskrępowane marzenia, przełamywanie myślowych barier i dążenie do niemożliwego, to tylko niektóre z haseł mogących stać się pretekstem do stworzenia konkursowej realizacji.
Ponadto szczególnym kierunkiem wskazanym przez organizatorów jest zachęcenie młodych artystów i designerów do kreatywnego współodczuwania.

Konkurs w swoich założeniach szczególny nacisk kładzie na projekty skierowane do niepełnosprawnych, traktujące ich jako podmiot nie przedmiot myślenia kreatywnego. Zachęcamy do zadumy nie tylko nad funkcjonalnością rozwiązań ale również do myślenia o potrzebach estetycznych i chęci wyrażania się za pomocą pięknych przedmiotów, na które ludzie dotknięci niepełnosprawnościami są poniekąd skazani.

Zarówno prace sensu stricto artystyczne jak i te projektowe, będą traktowane z całą przysługującą im powagą, a ocenie każdej zgłoszonej do konkursu realizacji będzie towarzyszyć po pierwsze ogląd siły jej artystycznego oddziaływania.

Jan Wnęk, legendarny dziewiętnastowieczny lotnik z podtarnowskiej wsi symbolizuje zwycięski talent i upór zaprzęgnięty wbrew niemożliwemu. Do takiego wizjonerstwa w poprzek i na przekór zachęcamy.

Życząc Państwu Wysokich Lotów
Organizatorzy

Szczegółowe informacje mogą Państwo odnaleźć na naszej stronie Fb
https://www.facebook.com/wysokielotyasp

 

Karta zgłoszeniowa do konkursu Wysokie Loty – format Word

 

back to top