KOBIETY NA AKADEMII – wystawa z udziałem Iwony Demko

Ekspozycja "Kobiety na Akademii"

Kobiety na Akademii / Women in Academies of Fine Arts

wystawa czynna: 12-31.03.2022 (poniedziałek-piątek)

miejsce: Duża Aula, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

kuratorka: Anka Leśniak

współpraca kuratorska: ania włodarska

projekt plakatu: Julia Kul

Artystki: Agnieszka Babińska, Simone Bader, Joanna Bajus, Bogna Burska, Iwona Demko, Marina Gržinić & Aina Šmid, Magdalena Grzybowska, Valerie Habsburg, Sylwia Jakubowska-Szycik, Martyna Jastrzębska, Dominika Kowynia, Anna Królikiewicz, Julia Kul, Anka Leśniak, Adriana Majdzińska, Aurelia Mandziuk, Ludmiła Ostrogórska, Marion Porten, Eliza Proszczuk,Janina Rudnicka, Jolanta Rudzka-Habisiak, Anna Tyczyńska, Magdalena Wawrzyniak, ania włodarska [a.w.], Agata Zbylut, Vivian Crespo Zurita.

oraz: materiały archiwalne

Artystki biorące udział w wystawie związane są z Akademiami Sztuk Pięknych: w Gdańsku, Krakowie Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Akademią Sztuki w Szczecinie oraz Akademią Sztuk Pięknych w Wiedniu.

Foto: Agnieszka Babińska

Wystawa jest wydarzeniem komplementarnym do konferencji o tym samym tytule, dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i ma na celu  refleksję z perspektywy kobiet nad „Akademią Sztuk Pięknych” jako najbardziej prestiżową  instytucją w europejskim systemie kształcenia. Status „Akademii” już się dziś nieco zmienił, jednak wciąż jest on wyższy niż np. status „Wyższej Szkoły”.

Od ponad 100 lat kobiety mogą legalnie studiować na akademiach sztuk pięknych i są  pełnoprawnymi członkiniami społeczności akademickiej. Wcześniej albo nie dopuszczano kobiet do studiowania na większości państwowych uczelni lub dostęp ten był obwarowany wieloma ograniczeniami. ASP w Krakowie przyjęło do grona społeczności akademickiej pierwsze studentki w roku 1918, ASP w Wiedniu w 1921. Na początku XX wieku Pruska Akademia Sztuk Pięknych w Berlinie wciąż była zamknięta dla kobiet, mimo listów i apelów podpisywanych przez znakomite artystki w tym Käthe Kollwitz. Jeszcze później pojawiły się na akademiach pierwsze wykładowczynie. O ile studentki dziś stanowią większość osób studiujących, w kadrze akademickiej jeszcze kilka lat temu dominowali głównie mężczyźni, a kobiety prowadzące swoje pracownie stanowiły mniejszość. Wystawa towarzysząca konferencji mającej na celu refleksję nad tym jak zmieniała się rola i pozycja kobiet w akademickim środowisku sztuki, będzie prezentacją prac artystek z różnych pokoleń – wykładowczyń ze środowisk akademickich. Jej założeniem jest pokazanie różnorodności postaw artystycznych i społecznych kobiet pracujących na akademiach, podejmowanych przez nie problemów ale też ich refleksji na temat akademii jako instytucji.

W zależności od możliwości, wystawa będzie miała charakter ogólnopolski lub międzynarodowy.

Wystawa traktowana jest jako projekt artystyczno-badawczy i ma na celu zwrócić uwagę na obecność kobiet w strukturach akademii oraz zadać pytanie czy, a jeśli tak, to co ich obecność wniosła lub zmieniła w tych instytucjach. Jak zmieniała się ich pozycja i rola na przestrzeni dekad.

Prezentowane będą nie tylko prace wykładowczyń, ale także projekty/dokumentacja projektów, które wniosły nowe wartości, nowe spojrzenie i metody do artystycznej edukacji akademickiej.

Pokazane zostaną również prace, które podejmują temat instytucjonalności akademii i panującej w niej praw, np. Alternatywne Wiadomości ASP Iwony Demko. Wystawa może też być inspiracją, wstępem do pogłębionych studiów nad tematem i zorganizowania w przyszłości kolejnych wydarzeń związanych z tym zagadnieniem.

Informacja na stronie ASP w Gdańsku.

back to top