Zapraszamy na wystawę „Bieguny niedostępności” Dobiesława Gały

Plakat dotyczący wystawy "Bieguny niedostępności"

Od 25 lutego do 27 marca zapraszamy do Międzynarodowego Centrum Kultury (Rynek Główny 25) na wystawę Dobiesława Gały „Bieguny niedostępności”. Wystawa ta, zawierająca nowe prace artysty, zostanie w tym kształcie zaprezentowana publiczności po raz pierwszy.

Inspiracją do realizacji reliefowych kompozycji jest doświadczanie czasu, próba zilustrowania ulotności pamięci oraz poszukiwanie metafizycznej przestrzeni. Prace ukazują proces zacierania wszelakich aktów obecności, zdarzeń i działań w warstwie materialnej i duchowej. Cykl „Bieguny niedostępności” to próba zilustrowania najbardziej niedostępnych miejsc na ziemi, gdzie zachodzą zagadkowe zjawiska ingerencji, tajemnicze ślady zdarzeń, których konsekwencją są zmiany struktury materii.

„Bieguny niedostępności” są grą w uobecnianie, w znajdowanie się w czasoprzestrzennym zapętleniu. Są impulsem do poszukiwania własnej tożsamości i potrzeby nazwania siebie. Kompozycje to subtelne połączenie rysunku, malarstwa i reliefu, realizowane na płytach, siatkach oraz papierach ustrukturyzowanych przez zabiegi chemiczne i termiczne, co daje trójwymiarowy efekt.

Dobiesław Gała, urodzony w 1975 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Artysta rzeźbiarz, doktor sztuki, adiunkt na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Absolwent Wydziału Rzeźby na krakowskiej ASP, a obecnie jego prodziekan. W 2000 roku uzyskał dyplom w pracowni profesora Mariana Koniecznego. Wyróżniony stypendium Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze, gdzie pracował pod kierunkiem słynnego Tima Scotta. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Laureat i zdobywca Grand Prix X Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego oraz wielu prestiżowych nagród za twórczość artystyczną. Swoje prace prezentował na ponad 70 wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Wystawa dostępna w średniowiecznych piwnicach MCK, wstęp wolny.

Koncepcja programu MCK: Agata Wąsowska-Pawlik, Łukasz Galusek

Kuratorka: Barbara Woźniak

Aranżacja plastyczna: Magdalena Paleczna

Koordynacja i organizacja: Karolina Wójcik

Redakcja, korekta i tłumaczenie: Dorota Żywczak

Współpraca: Ewa Czarnecka, Monika Frenkiel, Dorota Korohoda, Paulina Małochleb, Łukasz Pieróg, Angelika Radoń, Anna Sawłowicz

Organizator: Międzynarodowe Centrum Kultury

Partner: Akademia Sztuk Pięknych Kraków

Wystawa sfinansowana ze środków: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

back to top