Konferencja “Prawda i prawdziwość sztuki”

Program konferencji “Prawda i prawdziwość sztuki”

Plan  Konferencji  „Prawda  i  prawdziwość  sztuki”

Aula  Akademii  Sztuk  Pięknych  im.  J.  Matejki  w    Krakowie,  Plac  Matejki  13    24-25  kwietnia  2019  r.

 

Środa, 24 kwietnia 2019 r.

 

godz. 10:00   Otwarcie konferencji przez J.M. Rektora prof. Stanisława Tabisza

 

10.10 prof. Henryk Kiereś, KUL Lublin  –  Sztuka  w  obliczu  prawdy

10.40 prof. Janusz Krupiński, UP, ASP Kraków – Idea  prawdy  –  istota  sztuki

11.10 dr Andrzej Franaszek, UP Kraków  –  O  powołaniu  artysty  wg  Z.  Herberta

11.40 dr Krystyna Czerni, UJ –  Kłamstwo  w  sztuce

 

godz.12.10–12.40  przerwa kawowa

 

12.40 prof. Rafał Solewski, UP Kraków –  Mimesis  i  methexis  w  sztuce  Janusza  Orbitowskiego

13.40 prof. Krzysztof Zanussi, WSF Warszawa, dyrektor Studia Filmowego TOR  Prawda  w  czasach  nieprawdy

14.10 prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu  Prawda  formy  –  prawda  odbicia  w  świetle  norwidowskiej  koncepcji  piękna  i  sztuki.

14.40 prof. Paweł Spiewak, UW, dyrektor Zydowskiego Instytutu Historycznego Idea  piękna  w  Biblii

godz.15.10–16.10   przerwa obiadowa

16.10 dr Natalia Szostak, Akademia Sztuki w Szczecinie Obraz  jako  zasłona.  Pochodzenie  świata  i  Zamek  w  Blonay  Gustave’a  Courbeta  w  ujęciu  teorii  psychoanalizy  Jacques’a  Lacana

16.40 dr Agnieszka Materne, Uniwersytet w Szczecinie Pedagog-artysta  –  pedagogika  w  służbie  kultury  estetycznej  i  artystycznej

17.10 dyskusja

 

Czwartek, 25 kwietnia 2019  r.

10.00 mgr Michał Pilikowski, ASP Kraków – Racja  kreacji.  O  twórczości  Jana  Matejki

10.30 dr Piotr P. Drozdowicz, Politechnika Poznańska – Malarstwo  rzeczywistości.  Sztuka  czystego  oka

11.00 dr Piotr Barłóg, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – Czy  ilozoia  może  być  tworzywem  sztuki?  Wnętrze  miejskie  i  skala  jego  oddziaływania  na  przykładzie  zabytkowych  przestrzeni  rzymskiego  Kapitolu.

11.30 prof. Paweł Taranczewski, Ignatianum, ASP Kraków – Prawda  w  sztuce  malarskiej według  Wacława  Taranczewskiego

 

godz. 12.00–12.30   przerwa kawowa

 

12.30 prof. Piotr Jaroszyński, KUL Lublin, WSKSiM w Toruniu – Metaizyka  i  sztuka

13.00 prof. Elżbieta Wasyłyk, Akademia Sztuki w Szczecinie – Optyczna  prawda  i  jej  symulacja  w  konstrukcji  formy  iguratywnej

13.30 prof. Leszek Sosnowski, UJ – Prawda  sztuki  prawdą  życia.  O  sztuce  bio-artu

 

godz.14.00–15.00   przerwa obiadowa

 

15.00 dr inż. arch. Piotr Winskowski, Politechnika Krakowska, ASP Kraków Prawda  i  prawdziwość  architektury

15.30 dr inż. arch. Piotr Fiuk, Akademia Sztuki w Szczecinie – Architektura  współczesna  a  kanon  sztuki  kształtowania  miast  historycznych

16.00 dr Ewa Mróz-Pacholczyk, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – Prawda  o  geometrii w projektowaniu ubioru

16.30 dyskusja

 

godz.17.30 zakończenie konferencji

 

konferencja prawda_i_prawdziwosc_sztuki_plakat

back to top