Dodatkowa rekrutacja na praktyki Erasmus+

Ruszyła dodatkowa (i ostatnia w tym roku akademickim) rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus+.

 

Zasady kwalifikacji
Termin złożenia dokumentów w Biurze Współpracy z Zagranicą: 13 maja 2018 r.

Czas trwania praktyki: min. 2 miesiące, max. 12 miesięcy, w zależności od posiadanych przez ASP w Krakowie środków finansowych i kapitału mobilności przez studenta.

Praktyka musi być zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów (tj. licząc od daty obrony dyplomu), w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2020 r.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji na stronie: https://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/akademia/wymiana-z-zagranic/llperasmus/wyjazdy-na-praktyk-smp

back to top