Konkurs fotograficzny „Etnoklimaty”

Muzeum Etnograficzne w Toruniu ogłosiło 8. edycję konkursu fotograficznego „Etnoklimaty”. Prace można nadsyłać do końca października 2017 r.

Celem organizowanego od 2008 r. konkursu jest fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami lokalnymi i regionalnymi, subkulturami, a także kulturą popularną. Organizatorzy zachęcają do poszukiwania różnorodności kulturowej, interesujących przejawów codzienności zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w miejscach, odwiedzanych podczas różnorakich podróży.

Aby wziąć udział w konkursie należy na adres Muzeum przesłać zapisane na płycie zdjęcia, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 pojedynczych fotografii czarno-białych lub kolorowych. Prace nadsyłać można do 31 października. 8. Edycja „Etnoklimatów” rozstrzygnięta zostanie do końca listopada.

Organizatorzy przewidzieli cztery nagrody: nagrodę główną w wysokości 1 tys. zł ufundowaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nagrody rzeczowe przyzna patron medialny Dziennik Toruński „Nowości” oraz Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Nagrodę specjalną ufundował Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, którą uhonorowane zostanie najlepsze zdjęcie wykonane przez studenta lub absolwenta UMK.

Prace zwycięskie i zakwalifikowane przez Jury znajdą się na pokonkursowej wystawie przygotowanej przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu.


Etnoklimaty_Regulamin_konkursu _fotograficznego_2017

Etnoklimaty_Formularz_zgloszen iowy_2017

Laureaci poprzednich edycji (6. edycja | 5. edycja)


8. konkurs fotograficzny „Etnoklimaty

Organizator: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Fundator głównej nagrody: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Patronat medialny: Dziennik Toruński „Nowości”

Partner konkursu: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zgłoszenia: do 31.10.2017 r

 

back to top