“Przestrzeń_Otwarta” do zobaczenia na Plantach Krakowskich

Na Plantach Krakowskich przed Bunkrem Sztuki trwa wystawa rzeźby “Przestrzeń_Otwarta”. Swoje prace prezentuje dziewięciu artystów: Karol Badyna, Stanisław Brach, Jacek Kucaba, Marcin Nosko, Paweł Orłowski, Jan Tutaj, Piotr Twardowski, Mariola Wawrzusiak i Andrzej Zwolak. Wystawa odbywa się w ramach Krakowskich Spotkań Artystycznych, których współorganizatorem jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Ekspozycja jest dostępna od 30 czerwca do 31 lipca 2017 r.

 

Kurator prezentacji w przestrzeni otwartej, dr hab. Jan Tutaj, prof ASP tak mówi o ekspozycji: “Wystawa pod tytułem “Przestrzeń_Otwarta”, będąca częścią zakrojonej na większą skalę prezentacji malarstwa, rzeźby i rysunku w ramach Krakowskich Spotkań Artystycznych 2017, ukazuje wybór kilkunastu prac rzeźbiarskich o zróżnicowanej formie i wyrazie.
Założeniem doboru dzieł było zaprezentowanie w przestrzeni fragmentu krakowskich Plant prac, które spełniając konieczne wymogi materiałowo-technologiczne oraz adekwatność skali, ukażą różnorodne spojrzenie na ideę rzeźbiarskiej formy i materii tworzywa, tym samym indywidualnie kształtując warstwę treści i znaczeń.
Dziewięcioro autorów zaproszonych do pokazu to artyści już doświadczeni, z ukształtowanym, indywidualnym rzeźbiarskim językiem. Znajdujemy tu więc, z jednej strony przykłady twórczo przetworzonej figuracji o niemal archetypicznych odniesieniach, rzeźby sięgające do form ekspresyjno-symbolicznych, a także obiekty będące efektem procesu przekraczania doświadczenia nowoczesnej tradycji rzeźby i przechodzące w strefę przestrzennego znaku o zdecydowanie minimalistycznej formule komunikatu.”

back to top