Konkurs na dzieło plastyczne “Koliber”

Weź udział w konkursie “Koliber” 2016

Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza ogólnouczelniany konkurs skierowany do wszystkich studentów Uczelni na statuetkę „KOLIBRA”

Honorowe wyróżnienie dla Przyjaciół Stowarzyszenia na rzecz dzieci z chorobą nowotworową „KOLIBER”

pod patronatem Prorektora ds. Studenckich ASP w Krakowie,  prof. ASP Jana Tutaja oraz Dziekan Wydziału Rzeźby, prof. ASP Ewy Janus

 

 

Założenia ideowe

Celem konkursu jest uzyskanie prac z których zostanie wybrana jedna która będzie dorocznie przyznawana jako wyróżnienie Przyjaciołom Stowarzyszenia, którzy przyczyniają się  bezpośrednio do zwiększania możliwości Stowarzyszenia we wspieraniu i pomocy dzieci z chorobą nowotworowa i ich rodzinom.

 

Termin i miejsce składania prac

Prace należy składać w dziekanacie Wydziału Rzeźby do 10 października 2016 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Posiedzenie Sądu Konkursowego odbędzie się 25 października 2016 r.

 

Nagrody

I.     Nagrodę Główną: w wysokości 1600 zł.

II.   Nagrodę: w wysokości 1000 zł

III.  Nagrodę: w wysokości 500 zł

Jury może przyznać również wyróżnienia honorowe oraz nagrody rzeczowe.

Regulamin Konkursu na statuetkę „KOLIBER” – plik PDF

back to top