Konkurs na rzeźbę do barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku

Konkurs rzeźbiarski na opracowanie koncepcji projektowej – modelu rzeźby Wiosna do fontanny w Ogrodzie Branickich w Białymstoku.

Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza rzeźbiarzy, artystów-plastyków i konserwatorów dzieł sztuki zainteresowanych problematyką rzeźby do wzięcia udziału w konkursie.

Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych pomysłów dotyczących merytorycznych założeń konkursu i wyłonienie najlepszej pod względem artystycznym koncepcji projektowej rzeźby przeznaczonej do jednej z czerech fontann w Ogrodzie Branickich w Białymstoku.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie modelu rzeźby figuralnej na kamiennym postumencie do fontanny, znajdującej się w salonie parterów Ogrodu Branickich w Białymstoku. Projektowana rzeźba powinna być formalnie wpisana w istniejący zespół 16 kamiennych puttów, stojących w parterach bukszpanowych salonu ogrodowego oraz stylistycznie korespondować z dekoracją rzeźbiarską białostockiej rezydencji. Powinna też twórczo nawiązywać do indywidualnej formuły stylowej rzeźbiarza Jana Chryzostoma Redlera (XVIII w.). Rzeźba powinna przedstawiać żeńskie putto, będące alegorią Wiosny, z atrybutami Flory – mitologicznego bóstwa patronującego tej porze roku. Siedząca lub półleżąca postać powinna być umieszczona na kamiennym kopcu z elementami rudy darniowej. Praca konkursowa powinna zawierać model rzeźby na postumencie w skali 1:3, część opisową na kartach w formacie A4 oraz prezentację na nośniku elektronicznym (CD/DVD) w formacie: JPG lub PDF.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. legitymujące się dyplomem ukończenia uczelni wyższej ma kierunkach: rzeźby, sztuk plastycznych lub konserwacji i restauracji dzieł sztuki, osoby prawne (pracownie artystyczne i firmy zajmujące się projektowaniem obiektów małej architektury) lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, dysponujące ww. osobami lub podmioty występujące wspólnie.

Prace konkursowe należy złożyć do 31 maja 2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
przy ul. Słonimskiej 8,  pok. 203.

Nagrody i wyróżnienia w konkursie: I nagroda – 8.000 zł, II nagroda – 5.000 zł,
III nagroda – 2.000 zł, wyróżnienie – 1.000 zł.

back to top