Konkurs rzeźbiarski na pomnik „prof. Władysława Bartoszewskiego”

Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2020 r. Miasto Białystok ogłosiło otwarty konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego prof. Władysława Bartoszewskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 520554108-N-2020 .

Pozostałe materiały niezbędne do wykonania pracy konkursowej zostały zamieszczone na stronie internetowej Miasta Białegostoku pod adresem URL:

Konkurs został ogłoszony jako jednoetapowy, o charakterze realizacyjnym, w którym wykonawcy składają „Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie”,

a Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników konkursu spełniających warunki określone w Regulaminie konkursu.

Rzeźbiarze zainteresowani udziałem w ogłoszonym konkursie mogą składać „Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie” w terminie do dnia 1 lutego 2021 r.

Prace konkursowe będą mogły być składane do dnia 21 kwietnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 kwietnia 2021 r.

 

back to top