Konkurs wewnętrzny na pełnienie funkcji kierownika Pracowni Rzeźby I

DZIEKAN Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza konkurs wewnętrzny na pełnienie funkcji kierownika Pracowni Rzeźby I na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 poz. 2183 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego sztuki (w dyscyplinie sztuki piękne),
  • samodzielny dorobek w zakresie rzeźby,
  • co najmniej pięcioletnia praktyka dydaktyczna.

Wymagane dokumenty:

  1. zgłoszenie konkursowe,
  2. główne założenia programu nauczania w Pracowni Rzeźby I,
  3. oświadczenie o spełnieniu kryteriów określony w art. 109 ww. ustawy.

 

Kryterium decydującym będzie program pracowni.

Termin składania zgłoszeń: do 13.03.2018 r.

Miejsce przyjmowania dokumentów:  Dziekanat Wydziału Rzeźby

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Plac Matejki 13, 31-157 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28.03.2018 roku.

Organ rozstrzygający Rada Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133,  poz. 883 z późn. zmianami)”.

back to top