KONKURS na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”

Termin składania wniosków do poniedziałku 26 lutego do godziny 16.00.

Przypominamy – choć jest to konkurs na rzeźbę, z powodzeniem mogą startować w nim sami architekci.

Startujący muszą dysponować – “osobą legitymującą się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu artysty plastyka lub rzeźbiarza, lub grafika, lub architekta” oraz “jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń”.

Szczegóły oraz regulamin na stronie:
http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=szczeg&idzp=429

 

back to top