Konsultacje na kierunek “rzeźba” już od 12 lutego

Zapraszamy na konsultacje dla kandydatów na I rok studiów jednolitych magisterskich na kierunek „rzeźba”  od 12 lutego do 14 maja 2018 roku, w poniedziałki w godz. 14.00-16.00 w pracowniach rysunku Wydziału Rzeźby (skrzydło od ulicy Paderewskiego) po uprzednim zgłoszeniu się do Dziekanatu Wydziału Rzeźby, pl. Jana Matejki 13, pokój 5 (parter).

Pobierz Harmonogram konsultacji do pobrania w formacie  PDF

 

Konsultacje nie mają charakteru kursu przygotowawczego do egzaminu wstępnego, ale polegają na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę.

Zalecamy udział kandydata w konsultacjach z uwagi na specjalistyczny charakter studiów w ASP w Krakowie. Konsultacje są prowadzone przez wyznaczonych pedagogów.

Prowadzącemu konsultacje należy pokazać dowód wpłaty wniesionej za konsultację na kierunku ………………………… w dniu …………………………). Opłaty za konsultacje w wysokości 50 zł  należy wnosić na konto ASP w Krakowie w: BZ WBK S.A. 24 Oddział w Krakowie 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000 lub wpłacać w kasie ASP w Krakowie (pl. Matejki 13) czynnej w godzinach 11.00-13.00 od poniedziałku do piątku.

Podstrona dotycząca konsultacji znajduje się tutaj

back to top