Pracownia Intermedialnego Rozszerzenia Warsztatu Rzeźbiarskiego

Pracownia INTERMEDIALNEGO ROZSZERZENIA WARSZTATU RZEŹBIARSKIEGO to wzbogacenie oferty na Wydziale Rzeźby o pracownię  ukierunkowaną na działania w ramach tzw. poszerzonego pola rzeźby, czyli innych, poza rzeźbiarskich działań, w kierunku działań postartystycznych. Czasami bardzo odległych od tradycyjnie pojmowanej rzeźby, otwartych na aktualne treści.
Jest wiele studiujących na Wydziale Rzeźby osób, które nie zdecydowałyby się na kierunek Intermediów, ponieważ rzeźba jest im bliższa. A jednocześnie odczuwają potrzebę wyjścia poza tradycyjne środki rzeźbiarskie.

Pracownia INTERMEDIALNEGO ROZSZERZENIA WARSZTATU RZEŹBIARSKIEGO to możliwość nierezygnowania z kierunku, jakim jest rzeźba, przy równoczesnym poszerzeniu myślenia o dyscyplinie głównej o takie działania jak instalacja, działania w przestrzeni publicznej, działania performatywne czy sztuka konceptualna oraz takich kierunków jak : sztuka krytyczna, społeczna i wiele innych.

Rzeźba wbrew powszechnym opiniom jest kierunkiem, który zmienia się i idzie z duchem czasu, dużo bardziej niż pozostałe kierunki sztuki. Schodzi z postumentu stając się instalacją, czy pracą site-specific. Przekracza tradycyjne myślenie o rzeźbie stając się obiektem, ready-made. Rzeźba, to też  często nowoczesny budynek o niepowtarzalnej formie…

W obecnym momencie sztuka coraz bardziej zaciera granice między dyscyplinami. Coraz częściej zamiast określenia artysta rzeźbiarz/rzeźbiarka, czy malarz/malarka używa się określenia artysta/artystka wizualna. Czyli artysty nieprzywiązanego do wybranych środków wyrazu, ale artystki mającej do dyspozycji różnorodne sposoby wypowiedzi artystycznej, cechującego się niezależnością i swobodą. Skupiającego się w swojej praktyce na przekazywanej treści, gdzie forma jest dopasowana do założenia ideowego, w ten sposób wzmacniając odbiór gotowej pracy.

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności formułowania wypowiedzi artystycznej w oparciu o nowe środki artystycznego wyrazu. Zadania realizowane w ramach pracowni mają charakter otwarty, zachęcający do poszerzania obszarów swoich działań, świadomego określania własnych inklinacji i oczekiwań oraz sposobów ich realizacji.

Celem pracowni jest przede wszystkim uszanowanie zainteresowań i predyspozycji studentki lub studenta. Ma to prowadzić do rozwijania niezależnej, śmiałej świadomości twórczej, zdolnej do indywidualnej (sobie właściwej) wypowiedzi artystycznej.

 

Strona na Facebooku

Instagram

„ROZSZERZENIE” semestralnik NR 1/2020

 

Hasła na Wikipedii powstałe w ramach zajęć:

„Joanna Zemanek” utworzone przez Magdalenę Zająć, IV rok

„Mariola Wawrzusiak” utworzone przez Dagmarę Malinowską, II rok

„Marta Antoniak” utworzone przez Magdalenę Srokę, II rok

„Justyna Górowska” utworzone przez Kaję Kontrymowicz, II rok

back to top