Pracownia Intermedialnego Rozszerzenia Warsztatu Rzeźbiarskiego

Cztery osoby (trzy kobiety i jeden mężczyzna) leżący na sianie

Na wystawie Krzysztofa Maniaka w BWA w Tarnowie 2019

Pracownia INTERMEDIALNEGO ROZSZERZENIA WARSZTATU RZEŹBIARSKIEGO to wzbogacenie oferty na Wydziale Rzeźby o pracownię ukierunkowaną na działania w ramach tzw. poszerzonego pola rzeźby, czyli innych, poza rzeźbiarskich działań, w kierunku działań postartystycznych. Czasami bardzo odległych od tradycyjnie pojmowanej rzeźby, otwartych na aktualne treści. Punktem wyjścia jest zawsze idea, do której dopasowuje się środki wyrazu artystycznego. Może to być instalacja, wideo, wirtualna rzeczywistość, działania w przestrzeni publicznej, działania performatywne, postartystyczne, ale również namalowany obraz czy utwór literacki.

W obecnym momencie sztuka coraz bardziej zaciera granice między dyscyplinami. Coraz częściej zamiast określenia artysta rzeźbiarz/rzeźbiarka, czy malarz/malarka używa się określenia artysta/artystka wizualna. Czyli artysty nieprzywiązanego do wybranych środków wyrazu, ale artystki mającej do dyspozycji różnorodne sposoby wypowiedzi artystycznej, cechującego się niezależnością i swobodą. Skupiającego się w swojej praktyce na przekazywanej treści, gdzie forma jest dopasowana do założenia ideowego, w ten sposób wzmacniając odbiór gotowej pracy.

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności formułowania wypowiedzi artystycznej w oparciu o różnorodne środki artystycznego wyrazu. Zadania realizowane w ramach pracowni mają charakter otwarty, zachęcający do poszerzania obszarów swoich działań, świadomego określania własnych inklinacji i oczekiwań oraz sposobów ich realizacji. Celem pracowni jest przede wszystkim uszanowanie zainteresowań i predyspozycji studentki lub studenta. Ma to prowadzić do rozwijania niezależnej, śmiałej świadomości twórczej, zdolnej do indywidualnej (sobie właściwej) wypowiedzi artystycznej.

back to top