Artur Grabowski

tytuł/stopień:

  • dr
specjalność:

  • intermedia
uczelnia/status: ASP Kraków

 


StatykAkcja. Studium o statycznych aspektach w sztuce akcji

data i miejsce uzyskania stopnia: 18.03.2011rok ASP Kraków
promotor:

Prof. ASP Artur Tajber
recenzenci:

Prof. Antoni Porczak (z ASP w Krakowie)

Dr hab. Kamil Kuskowski (z AS w Szczecinie)
pliki:

 

Niniejsza praca porusza się w przestrzeni wytyczonej praktyką sztuki performance; moją własną praktyką artystyczną oraz relacjonowanymi doświadczeniami obserwowanych przeze mnie autorów, których w znacznej części znam osobiście, a wszystkich – których prace pod kątem tej pracy wybrałem – darzę zainteresowaniem i kredytem zaufania. Niezależnie od tego, jak zdecydujemy się definiować sztukę performance, czy to jako autonomiczną dziedzinę sztuki, kierunek bądź nurt artystyczny, czy – na przykład – formę prezentacji wartości wiązanych ze sztuką, działalność ta pozostaje w szerszej tradycji sztuki akcyjnej, związanej z fizyczną konstytucją autora, z wykonywaniem czynności, z psychosomatyczną aktywnością – w których fizyczne działania z natury rzeczy podlegają prawom dynamiki. Jest to sfera sztuki, określana również zwyczajowo terminami takimi, jak: sztuka żywa, dynamiczna, publiczna, wymagająca interakcji (interaktywna), oparta na kondycji psychicznej i fizycznej artysty, biograficzna, efemeryczna.

back to top