Bernadeta Marciniec

Bernadeta Marciniec

tytuł/stopień:

  • dr
specjalność:

  • rzeźba
uczelnia/status: ASP Kraków

 

Transformacje (wewnętrzny monolog…)

data i miejsce uzyskania stopnia: 2011 ASP Kraków
promotor: prof. ASP Bogusz Salwiński (z ASP w Krakowie)
recenzenci:

prof. Andrzej Getter (z ASP w Krakowie),

  1. z kwal. II st. Wojciech Sęczawa (z ASP w Gdańsku)

pliki:

Praca_doktorska_PDF

Recenzja ad. z kwal. II st. Wojciech Sęczawa (z ASP w Gdańsku)

Recenzja prof. A. Gettera

Bernadeta Marciniec należy do grona młodego pokolenia krakowskich rzeźbiarzy. Dyplom na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w Pracowni prof. ASP Bogusz Salwińskiego obroniła w 2003 r. Od tego czasu aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym swojego miasta i kraju.(…) W rzeźbach artystki zwracają uwagę stałe elementy twórczości, takie jak jednoczesna obecność abstrakcji i konkretu oraz organiczne i geometryczne widzenie świata. Kreatywne konfrontacje tych przeciwieństw kształtują jej rozwój artystyczny. Artystka opatruje swoje prace aluzyjnymi tytułami. Powstaje wieloznaczna semantyka rzeźby-znaku, głębokiego humanistycznego przekazu, z trudem poddająca się werbalizacji. Siłą tych kompozycji jest tajemnica i wielopoziomowość warstwy znaczeniowej. Semantyka tych kompozycji jest głęboko zakotwiczona w samym tworzywie, w jego elementarnych cechach i organicznej zmysłowości.(…).

Prof. ASP Bogusz Salwiński-opinia

Dokumentacja fotograficzna dzieła.pdf

back to top