Edyta Mąsior

Wszczęcie przewodu na stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dysycyplinie sztuk pięknych: 9.07.2012r.

Opinia promotora: prof. Antoni Porczak,

Recenzje:  prof. Artur Tajber (Wydział Intermediów ASP w Krakowie)

prof. Sławomir Sobczak (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu),

Egzaminy doktorskie:

30.09.2014r. – estetyka

29.09.2014r. – sztuki piękne i j. angielski

Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej- 8.01.2015r.

Abstrakt

Prezentacja pracy doktoskiej na Τhessaloniki Science Festival:

Praca doktorska

back to top