Elżbieta Wysocka

tytuł/stopień:

  • dr
uczelnia/status: ASP Kraków

 


TEORIA I PRAKTYKA KONSERWATORSKA WOBEC FILMU I SZTUKI MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

 termin obrony:  9.07.2012r. (ASP Kraków)

Laureaci IX edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze

Komisja Konkursowa podczas rozstrzygającego posiedzenia, które odbyło się 5 grudnia, w wyniku głosowania zadecydowała o przyznaniu nagród w IX edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze w 2012 roku.

Komisja Konkursowa w składzie:

  • prof. Anna Zeidler-Janiszewska – przewodnicząca Komisji
  • prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska
  • prof. Wincenty Grajewski
  • prof. Roch Sulima
  • prof. Roman Kubicki
  • prof. Jan Stanisław Wojciechowski
  • prof. Andrzej Gwóźdź
  • prof. Andrzej Szpociński
  • Pani Anna Wieczorek – członek obserwator z ramienia „Kultury Współczesnej”

zadecydowała o przyznaniu:

promotor:

prof. ASP Artur Tajber (ASP w Krakowie)
Abstrakt rozprawy doktoskiej w w języku polskim

Abstrakt rozprawy doktoskiej w w języku angielskim

back to top