Ewa Potocka

Ewa Potocka

tytuł/stopień:

  • dr
uczelnia/status: ASP Kraków

 


“Tożsamość wirtualna. Clone System”

data i miejsce uzyskania stopnia: 2009 ASP Kraków
promotor: prof. Antoni Porczak
recenzenci: Artur Tajber, Ryszard Kluszczyński
pliki:

Abstrakt:
Często opisywanym aspektem socjologicznym internetu są eksperymenty internautów z własną tożsamością. Odwiedzanie niektórych obszarów internetu jest swojego rodzaju „pracą nad sobą”. Sherry Turkle w książce pt. Life on the screen nazywa internet laboratorium tożsamości. Opisuje możliwości, jakie daje internet do eksplorowania różnych aspektów własnego Ja, oraz sprawdzania reakcji społecznych na ekspresje różnych cech jednostki.

To, że funkcjonujemy w różnych społecznych kontekstach, przez co prezentujemy różne aspekty tożsamości, wcielając się w różne role, a nawet kreując zupełnie wyimaginowane postaci, jest już znane od dawna, zanim jeszcze internet zaistniał. Istotnym elementem, który spowodował nasilenie zjawiska gier z własną tożsamością, jest kwestia szybkości zmiany kontekstu społecznego, oraz możliwość Za ważny czynnik stymulujący wyrażanie wielorakich i często niezgłębionych aspektów jaźni uważa anonimowość. Dzięki niej użytkownik serwisu (bądź gry online), ma szansę bawienia się własną tożsamością, lub doświadczania nowych tożsamości. Dzięki złudzeniu anonimowości jednostka ma poczucie bezpieczeństwa. Ważnym czynnikiem w budowaniu tego poczucia bezpieczeństwa jest też możliwość łatwego wycofania się z relacji w społeczeństwie wirtualnym. Silniejsze zaangażowanie wzmacnia zaś projekcje własnych cech na postać tworzoną w świecie wirtualnym. Kolejnym ważnym determinantem laboratorium tożsamości w internecie jest możliwość kreacji dowolnej postaci. Budowanie awatara od nowa, od podstaw, daje ich autorom złudzenie większej kontroli nad cechami tworzonej postaci. Otwiera to pole do gier z tożsamością postaci, w celu np. sprawdzenia reakcji innych ludzi na określone jej zachowania.

back to top