Konrad Kozieł

Korad Kozieł (WKiRDS ASP w Krakowie)

wszczęcie: 16.12.2010r.

Promotor: dr hab. Mieszko Tylka (WKiRDS)

Recenzenci: prof. ASP Ewa Janus, prof. Józef Wąsowicz

Egzaminy doktorskie: 30.11.2012r. dyscyplina postawowa – rzeźba, dyscyplina dodatkowa – historia sztuki, egzamin z czynnej znajomości nowozytnego języka obcego – j. angielski.

OBRONA – 19.01.2014r.

Rozprawa doktorska

Dokumentacja fotograficzna pracy dokrorskiej:

Zdjęcie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23.

Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony – 08.01.2015r.

Opinia promotra:

Dr hab. Mieszko Tylka

Recenzje:

prof. ASP Ewa Janus,

dr hab. Józef Wąsacz

back to top