Mateusz Bednarz

Praca doktorska Mateusza Bednarza (wersja www)

Praca pisemna

 

Tytuł pracy – “4 PORY ROKU” – POSZUKIWANIE ABSTRAKCYJNEJ FORMY AUDIOWIZUALNEJ

Promotor: prof. ASP Artur Tajber (ASP Kraków), Recenzenci: prof. Zbigniew Bajek (ASP w Gdańsku), prof. Marek Chołoniewski (AM w Krakowie).

Wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych – 20.10.2011r.

Egzaminy doktorskie:

  • j. angielski 18.04.2013r.
  • intermedia 18.04.2013r.
  • aurdioart 18.04.2013r.

Opinia promotora – prof. ASP Artura Tajbera

 

back to top