Przemysław Druszcz

tytuł/stopień:

  • dr
specjalność:

  • rzeźba
uczelnia/status: ASP Łódź

 

Na drodze wiatru

data i miejsce uzyskania stopnia: 03.03.2011rok ASP Kraków
promotor: prof. Andrezj Jocz (z ASP w Łodzi)
recenzenci:

prof. Wiesław Bielak (z ASP w Krakowie)

dr hab. Mariusz Białecki (z ASP w Gdańsku)
pliki: Praca pisemna.pdf

“Aby wyjaśnić mój stosunek do rzeźby jako formy , mój sposób rozumienia tejże formy plastycznej powinienem zacząć od teorii wywodzących się z nurtu racjonalistycznego sztuki współczesnej , której ważnym elementem był konstruktywizm z suprematyzmem Kazimierza Malewicza . Teoria suprematyzmu zakładała całkowite zerwanie sztuki z rzeczywistością wizualną , maksymalne uproszczenia form poprzez ich syntezę oraz selekcję i całkowite odejście od narracji i przedmiotowości w sztuce , tak aby najważniejszym stało się odczucie dzieła plastycznego. Władysław Strzemiński ,współzałożyciel łódzkiej ASP , kontynuując myśl suprematyzmu Kazimierza Malewicza powołał własną koncepcję unizmu w malarstwie. Strzemiński pozbawiając dzieło dynamiki oraz iluzji przestrzeni i unifikując chromatykę uzyskiwał jednorodną kompozycję o jednolitej fakturze . Artysta stosował oparty na „złotym” podziale odcinka układ proporcji w swoich działaniach plastycznych .Unizm był kontynuacją i radykalizacją koncepcji konstruktywizmu Malewicza , ale postawił pod znakiem zapytania dalsze perspektywy dla malarstwa.”- fragment rozprawy doktorskiej.

Zdjęcia dzieła doktorskiego:

http://pup.art.pl/index.php/przewody-i-postpowania/82-przemysaw-druszcz?catid=44%3Aprzewody-i-postpowania

back to top