Wojciech Janiszewski

tytuł/stopień:

  • dr
specjalność:

  • rzeźba
uczelnia/status: ASP Kraków

 


Czwarty wymiar

data i miejsce uzyskania stopnia: Przewidziany termin obrony 20.11.2013r. ASP Kraków
promotor:

dr hab. Grzegorz Biliński, prof. ASP (ASP)

recenzenci:

prof. ASP Artur Tajber (ASP)

prof. Andrzej Syska (UAP)

Rozparwa doktorska

eskspozycja

Niniejsza rozprawa doktorska, w swoim najgłębszym podtekście, jest krokiem na drodze, którą szydercy nazywają wychodzeniem człowieka z siebie – poza siebie. Uciekam od pomówienia o szukanie świata samego w sobie (poza granicą zmysłowości człowieczej), nie podejmuję też roli bibliotekarza prawdy – oddaję się elementarnemu przekonaniu, że nie wszystko, co istnieje daje się oglądać wprost, a i nie wszystko, co jest oglądane wprost, istnieje. Pytania o świat, absolut, transcendentność bytu, są z lirycznego odruchu, dają przekonanie (zdolność do ich zadania) o naszej nieskończoności (i małości, zarazem), odpowiadanie na nie jest metafizyczną torturą, a złożone odpowiedzi dokumentacją ich własnej, organicznej, ograniczoności.

back to top