Izydor Borys

Wniosek_habilitanta o wszczęcie postępowania

Autoreferat w języku polskim.

Autoreferat w języku angielskim.

 

Recenzja  prof. Małgorzaty Dajewskiej

Recenzja_prof_Karola_Badyny

Recenzja_prof_Janiny Rudnickiej

POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE

prowadzone na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

zgodnie z art. 18 a ustawy  z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789)

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO
Wnioskodawca postępowania habilitacyjnego wszczętego 15.05.2018 r. – dr Izydora Borysa
Data wszczęcia postępowania habilitacyjnego przez CK ds. SiT– 15.05.2018 r. Data wyznaczenia członków Komisji przez Radę Wydziału Rzeźby –  20.09.2018 r. Data powołania Komisji Habilitacyjnej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów – 0711.2018 r.
Skład Komisji Habilitacyjnej
1.     przewodniczący Komisji – dr hab. Karolina Komasa  | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
2.     sekretarz Komisji – dr hab. Bartłomiej Struzik | Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
3.     recenzent – prof. Małgorzata Dajewska  | Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
4.     recenzent – prof. Janina Rudnicka | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
5.     recenzent – dr hab. Karol Badyna | Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
6.     członek Komisji – dr hab. Zbigniew Dudek | Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
7.     członek Komisji – dr hab. Krystyna Orzech | Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Pismo CK ds. S i T do Rady Wydziału Rzeźby ASP w sprawie powołania pełnego składu Komisji Habilitacyjnej – wpłynęło 19.11.2018 r. Data wysłania dokumentacji habilitacyjnej do recenzentów – 7.12.2018r. Termin opracowania i przesłania recenzji do Komisji 17.01.2019r.
Data posiedzenia Komisji Habilitacyjnej 24.01.2019r. Data przesłania uchwały, zawierającej opinię Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 24.01.2019r.
Przewidywana data posiedzenia Rady Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie, na której odbędzie się głosowanie w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne dr. Izydora Borysa 19.02.2019r.

Uchwała nr WR-0012-215/2019Rady Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie z dnia 19 lutego 2019 r.

back to top