Mariola-Wawrzusiak-Borcz

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała w dniu 4 września 2013 roku komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

1. przewodnicząca komisji – prof. Joanna Bebarska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
2. sekretarz Komisji –  dr hab. Andrzej Zwolak – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
3. recenzent – prof. Kazimierz Raba – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
4. recenzent – prof. Stanisław Radwański – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
5. recenzent – dr hab. Ewa Janus – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
6. członek komisji – dr hab. Jarosław Dzięcielewski – Uniwersytet Zielonogórski,
7. członek komisji – dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Autereferat w j.polskim

Autoreferat w j.angielskim

Wniosek w j.polskim

Wniosek w j. angielskim

Harmonogram

Recenzje:

Prof. ASP Ewa Janus (ASP w Krakowie)

Prof. Stanisław Radwański (ASP w Gdańsku)

prof. Kazimierz Raba (UAP)

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

back to top