Stypendia dla studentów w Małopolsce

Zapraszamy studentów do zgłaszania wniosków do programu stypendialnego „Stypendia dla studentów w Małopolsce” finansowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Pomoc przeznaczona jest dla osób pochodzących z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego, a także Polaków i przedstawicieli Polonii mieszkających na stałe poza granicami Polski. Stypendia są kierowane zarówno do studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Stypendium nie można łączyć ze stypendium Rządu Polskiego, ani stypendiami innych instytucji i organizacji.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki 2017/18.
Termin składania dokumentów upływa 3 listopada 2017 r. Obowiązuje data wpływu do biura Oddziału.

Regulamin przyznawania stypendium, zawierający szczegółowe informacje oraz wzór wniosku stypendialnego (wszystkie informacje oraz załączniki są dostępne na stronie: www.swp.krakow.pl).

 

back to top