Wystawa zbiorowa PRZESTRZEŃ INTYMNA

Wystawa: PRZESTRZEŃ INTYMNA
Kraków 27.10-03.11.2017

Iwona Demko / Zuzanna Dolega / Mateusz Grymek / Joanna Graniczkowska / Natalia Rybka / Karolina Kardas / Keymo / Marta Koniarska / Magdalena Mellin / Jakub Mach /Ewa Pasternak-Kapera / Aga Piasecka / Agata Przyżycka / OlaTubielewicz / Monika Wińczyk / Basia Nawrocka / Bartosz Zaskórski

TYTANO Dolnych Młynów 10 KRAKÓW

27.10 godz. 19:30 – 22:00 WERNISAŻ + performance Mellin/Wińczyk

28.10 godz. 17.00 oprowadzanie + spotkanie z artystką Agą Piasecką połączone z prelekcją „Śmierć we współczesnej fotografii”
od godz. 12:00-19:00 oprowadzania kuratorskie

29.10 od godz. 12:00-19:00 oprowadzania kuratorskie
30.10 – 03.11 od godz. 12:00-19:00 oprowadzania kuratorskie po uprzednim umówieniu telefonicznym – tel.: 696157216

 

Projekt “Przestrzeń intymna” jest poświęcony formom jakie przybiera intymność. Głównym obszarem rozważań jest wystawa, na którą składa się ponad dziesięć prac współczesnych twórców sztuk wizualnych z zakresu rzeźby, grafiki, fotografii, instalacji i form video. Zarysowane w niej wątki rozwijane będą w ramach programu dyskusji, wykładów i oprowadzań.

 

Dłuższy opis:

 

Kluczem do Przestrzeni intymnej użytym w projekcie jest kategoria doświadczenia – cielesnego, psychicznego lub duchowego. Jak zobrazować można takie doświadczenie? Czy jest osadzone we wnętrzu czy na zewnątrz osoby? Jak ustalić granicę tego co intymne? Przestrzeń intymna to przestrzeń własna: cielesna lub wyobrażeniowa. Przestrzeń, w której dokonuje się rozebrane prawdą spotkanie lub przeciwnie – to miejsce izolacji, wyobcowania i oddalenia.  Artyści odwołują się do powierzchni ciała, skóry, przestrzeni zewnętrza i wnętrza, otwartej i zamkniętej, cielesnej lub duchowej. Widoki te są intymne, namacalne lub czysto iluzoryczne, skryte, ale dzielone i obnażane przed widzem. Widz odczuje konflikt pomiędzy uporczywym zamykaniem oczu ze strachu przed „szczeliną istnienia” a perwersyjnym przyglądaniem się niecodziennemu widokowi. Prace stworzone przez artystów zapraszają do odbioru i penetracji wytworzonych przestrzeni z perspektywy obserwatora lub uczestnika. Punkty widzenia są dwojakie: z jednej strony zewnętrzne, pokazujące przemiany intymności we współczesnym świecie, jak i wewnętrzne: osobiste pejzaże indywidualnych przeżyć. Do udziału zostali zaproszeni twórcy różnych środowisk. Intymności będzie można więc przyglądać się z różnych, indywidualnych perspektyw.

 

Fotorelacja z wystawy w SOPOCIE:

https://kardaskarolina.wixsite.com/przestrzenintymna/single-post/2017/09/21/Fotorelacja-SOPOT

 

back to top