W Krakowie powstanie rzeźba upamiętniająca postać Stanisława Pyjasa. Jej projekt można zobaczyć na krakowskiej ASP

Rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na projekt rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa. Pierwszą nagrodę przyznano dr Dariuszowi Sitkowi. Zaproponowana przez artystę forma przestrzenna wraz z koncepcją zagospodarowania terenu powstanie w Krakowie przy ul. Oleandry i Alei 3-go Maja.

ASP w_Krakowie_Pyjas_1

 

Zwycięzca konkursu tak tłumaczy koncepcję swojego dzieła “Projekt rzeźby odnosi się do upamiętnienia Stanisława Pyjasa poprzez przywołanie jego najbardziej charakterystycznego portretu, który zaistniał w przestrzeni publicznej, przekazie medialnym i świadomości ludzi zaraz po tragicznej śmierci w maju 1997 r. w Krakowie. Zdjęcie Pyjasa pochodzi z okresu jego studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim i stanowiło swego czasu ikonę młodego opozycjonisty, który zginął bestialsko pobity przez Służbę Bezpieczeństwa. Charakterystyczny czarno-biały portret mocno zgrafizowany (pozbawiony szczegółów) powiększony, planuję zawrzeć w kształcie bramy z łukiem. Brama, jako symbol przejścia, w tym wypadku odnosi się również do miejsca, przy ulicy Szewskiej 7, w którym znaleziono martwego Stanisława Pyjasa. Dodatkowo, elementami określającym symbolicznie przemoc, opresję, jakiej jeszcze za życia poddany był ten mody człowiek, będą pionowe, stalowe elementy – kraty jakby więzienne wycięte w taki sposób, żeby tworzyły podobiznę Stanisława Pyjasa. Ta rzeźbiarska kompozycja umiejscowiona na specjalnie zaprojektowanej ścieżce będzie wolnostojącą formą wkomponowaną w otoczenie. Z przodu kompozycji, bezpośrednio na betonowej ścieżce będzie wolnostojącą formą wkomponowaną w otoczenie. Z przodu kompozycji, bezpośrednio na betonowej ścieżce planuję zatopić w betonie elementy stalowe, które optycznie utworzą negatyw portretu Pyjasa. Podobny zabieg, zatopienie w betonie opisu dotyczącego postaci Stanisława Pyjasa mam zamiar zrealizować na betonowej ścieżce.”

 

Nagrodzone prace można oglądać w Galerii Promocyjnej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie do 6 grudnia 2017 r. Wernisaż wystawy odbył się 30 listopada 2017 r. Oficjalnego otwarcia dokonał JM Rektor prof. Stanisław Tabisz oraz Prorektor ds. Studenckich dr hab. Jan Tutaj, prof. ASP.

 

ASP w_Krakowie_Pyjas_2

 

ASP w_Krakowie_Pyjas_3

 

ASP w_Krakowie_Pyjas_4

 

Sąd konkursowy obradował w składzie:

  • Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Tabisz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  • Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Andrzej Szczerski, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Muzeum Narodowego w Krakowie
  • dr hab. Wiesław Koronowski, prof. zw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – sędzia
  • Bronisław Wildstein, publicysta, dziennikarz, pisarz – sędzia
  • dr hab. Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – sędzia
  • Małgorzata Dziewońska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie – sędzia
  • dr hab. Jan Tutaj, prof. Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Prorektor ds. Studenckich ASP w Krakowie – sędzia
  • dr hab. Jarosław Perszko, prof. nzw. Politechniki Białostockiej, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej – sędzia
  • dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – sędzia referent

 

Przyznano następujące nagrody:

I nagrodę otrzymał Dariusz Sitek

 

ASP w_Krakowie_Pyjas_5

 

II nagrodę otrzymał Artrem Dmytrenko

 

ASP w_Krakowie_Pyjas_6

 

III nagrodę otrzymał zespół w składzie: Jacek Kiciński, Rafał Stachowicz

 

ASP w_Krakowie_Pyjas_7

 

Ponadto sąd konkursowy przyznał wyróżnienie dla dr Doroty Nieznalskiej

 

ASP w_Krakowie_Pyjas_8

back to top