Bartłomiej Struzik

dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. ASP

Kierownik Pracowni w Pracownia Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego

e-mail:  bstruzik@asp.krakow.pl

 

 

Bartłomiej Struzik – absolwent Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie, obecnie profesor macierzystej uczelni. Od 2017 roku kieruje Katedrą Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego Wydziału Rzeźby. Ukończył studia na kierunku Dyplomacja Kulturalna w Collegium Civitas w Warszawie. Członek międzynarodowych stowarzyszeń: Centre for Art, Society and Transformation, Melbourne Australia, Moving.Lab – European Interdisciplinary Laboratory of Culture and Education. Członek Europejskiego Parlamentu Kultury. Członek Rady Programowej Międzynarodowej Konferencji Cultural Diplomacy – Transatlantic Dialogue w Luksemburgu. W latach 2015-2020 profesor wizytujący w Hubei Institute of Fine Arts.

Laureat międzynarodowych konkursów sztuki współczesnej – głównie w Japonii: m.in. Kajima Sculpture – Architecture – Space Competition – Tokio, Kanazawa Machinaka Sculpture Competition, Sakaide Art Grand Prix, Kobe Biennale. Otrzymał stypendium Towarzystwa Przyjaciół Krakowa w Chicago. Stypendysta Ministra Kultury, Laureat Stypendium Twórczego Prezydenta Miasta Krakowa. Odbył staż dydaktyczny w Zürcher Hochschule der Künste w Szwajcarii. Wykłady gościnne i udział w sympozjach w wielu uczelniach artystycznych w Europie, Australii, Chinach i Izraelu.

back to top