Bartłomiej Struzik

dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. uczelni

Kierownik Pracowni w Pracownia Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego

e-mail:  bstruzik@asp.krakow.pl

 

Bartłomiej Struzik – absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom na Wydziale Rzeźby pod kierunkiem prof. Jerzego Nowakowskiego. Promotorem doktoratu był prof. Andrzej Getter. Obecnie jest profesorem macierzystej uczelni. Od 2017 roku kieruje Katedrą Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego Wydziału Rzeźby. Ukończył studia na kierunku Dyplomacja Kulturalna w Collegium Civitas w Warszawie, gdzie kształcił się pod kierunkiem ambasadora dr. Ryszarda Żółtanieckiego. Członek międzynarodowych stowarzyszeń: Centre for Art, Society and Transformation, Melbourne Australia, Moving.Lab – European Interdisciplinary Laboratory of Culture and Education w Luksemburgu. Członek Europejskiego Parlamentu Kultury [ECP]. Członek Komitetu Sterującego Międzynarodowej Konferencji Cultural Diplomacy – Transatlantic Dialogue w Luksemburgu. W latach 2015-2020 profesor wizytujący w Hubei Institute of Fine Arts. Laureat międzynarodowych konkursów sztuki współczesnej – głównie w Japonii: m.in. Kajima Sculpture – Architecture – Space Competition w Tokio, Kanazawa Machinaka Sculpture Competition, Sakaide Art Grand Prix, Kobe Biennale, Wa-no Contemporary w Takamatsu. Otrzymał stypendium Towarzystwa Przyjaciół Krakowa w Chicago. Stypendysta Ministra Kultury, Laureat Stypendium Twórczego Prezydenta Miasta Krakowa. Odbył staż dydaktyczny w Zürcher Hochschule der Künste w Szwajcarii. Wykłady gościnne i udział w sympozjach w wielu uczelniach artystycznych w Europie, Australii, Chinach i Izraelu. Pomysłodawca i inicjator współpracy międzynarodowej w ramach platformy wymiany akademickiej Global Laboratory for Art and Design Practice. Odznaczony Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Zasłużony Kulturze”Gloria Artis”.

back to top