Dariusz Nowak

mgr Dariusz Nowak

Asystent w Pracownia Rzeźby IV

dnowak@asp.krakow.pl

 

Dariusz Nowak – urodzony w Krakowie, większość dzieciństwa spędził w Japonii i Finlandii. W Finlandii zdał maturę w systemie międzynarodowym International Baccalaureate (IB), w 2011 roku obronił tytuł licencjacki na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie a w 2016 roku obronił tytuł magisterski na wydziale Rzeźby w tejże uczelni. Jest aktywny w rożnych dziedzinach: grafice, rysunku, ceramice. Szczególnym jego zainteresowaniem są w ostatnim czasie instalacje multimedialne i rzeźby interaktywne. Obecnie pracuje na wydziale Rzeźby w Krakowskim ASP, jako asystent w pracowni Rzeźby IV u Profesora Józefa Murzyna.

Osiągnięcia: 2014 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014 – Stypendium Rektora dla najlepszych studentów ASP w Krakowie 2014 – „Rysunek Semestru” Wystawa o charakterze konkursowym na wydziale Rzeźby ASP Kraków 2014 – Wyróżnienia na Wystawie Końcoworocznej ASP: pracowni Rzeźby oraz pracowni Rysunku 2015 – Wyróżnienia na Wystawie Końcoworocznej ASP: pracowni Rzeźby, pracowni Rysunku, pracowni Rzeźby w Ceramice 2015 – Stypendium Rektora dla najlepszych studentów ASP w Krakowie 2016 – Wyróżnienie w Konkursie artNOBLE Plastyka 2016 Wystawy wybrane: 2016 – Wystawa Najlepszych Dyplomów 2015/2016, Pałac Sztuki w Krakowie 2016 – ArtNOBLE Najlepszye dyplomy- plastyka, Żyrardów 2017 – Światy Równoległe, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu 2018 – Świadectwo, Galeria oo.Jezuitów, Poznaniu 2019 2019 – DOGMAT! W CO WIERZĄ ARTYŚCI?, Galeria OFF FRAME, Kraków 2019 – Postscriptum, Galeria ZNACZY SIĘ, Kraków.

back to top