Prof. ASP Ewa Janus – Dziekan

   Dziekan Wydziału Rzeźby

   Prowadząca Pracownię Rzeźby II

   e-mail:  ejanus@asp.krakow.pl

 

Ewa Janus urodziła się w 1964 roku w Łapanowie. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. W latach 1986–1991 studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Stefana Borzęckiego. Dyplom z Medalem Rektora ASP w 1991 roku. W latach 1994–1995 stypendium i staż w pracowni prof. Alfio Mongelli w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie. Członek Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Prace prezentowała na sześciu wystawach indywidualnych, brała udział w wystawach zbiorowych. Zajmuje się głównie małą formą rzeźbiarską, medalierstwem, rysunkiem. „Autorka buduje świat swoich rzeźb przy pomocy form dla których najbardziej charakterystyczne jest dążenie do prostoty i syntezy kształtu. Jest to sztuka bogata znaczeniowo, wyrazista i sugestywna. W działalności medalierskiej Ewy Janus nieszablonowość łączy się z szacunkiem dla tradycji, a klarowność artystycznej wypowiedzi z pokorą dla tworzywa. Prace te przemawiają cichym dyskretnym liryzmem. Janus operując metaforą odwołuje się do wrażliwości odbiorcy, jego wiedzy i skojarzeń, do głębokiej refleksji nad powszechnie znanymi prawdami. Sięgając w rejony dalekich uogólnień autorka potrafi zachować świeżość spojrzenia, wzruszyć liryką, oczarować bezpośredniością przeżycia. Potrafi też zmusić do refleksji, sprowokować”.

(Prof. Stanisław Radwański, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

Do 2017 r. Prowadziła Pracownię Rysunku III na Wydziale Rzeźby:

 

 

back to top