Jan Tutaj

Dziekan prof. dr hab. Jan Tutaj

Prowadzący w Pracownia Rzeźby I

e-mail:  jtutaj@krakow.asp.pl

 

Urodzony w 1969 roku w Jaśle. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.  W roku akademickim 1993/94 staż studyjny na Akademie der Bildende  Künste w Norymberdze. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa Sękowskiego w 1994 roku.  Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki (1993), w roku 1999 otrzymał także Stypendium  Twórcze Miasta Krakowa. Pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystego wydziału. Prowadzi obecnie I Pracownię Rzeźby dla studentów II-V roku na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP. Aktualnie pełni funkcję dziekana.

Zajmuje się rzeźbą i obiektem, medalierstwem, szeroko rozumianym rysunkiem oraz fotografią. Prace prezentował na czternastu wystawach indywidualnych, m. in. w  Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,  BWA  w Bydgoszczy, CSW SOLVAY w Krakowie, BWA w Rzeszowie, Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, Pałacu Sztuki w Krakowie, Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, Galerii Białej NCK w Krakowie, Małej Galerii w Nowym Sączu, CKW w Szymbarku.  Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach i pokazach w kraju i za granicą, m.in. CRP w Orońsku, Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Radomiu, Łodzi, Toruniu, Katowicach, Czeladzi, Reszlu, Gdańsku, Lublinie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sieradzu, Wrocławiu oraz w Lyonie (Francja), Ronneby (Szwecja), Norymberdze (Niemcy), Seixal (Portugalia), Colorado Springs (USA), Brienz (Szwajcaria), Sakaide (Japonia), Tampere (Finlandia), Weisenohe (Niemcy), Wenecji (Włochy). Brał udział w wielu ogólnopolskich konkursach rzeźbiarskich, m.in. w  Gdańsku, Gdyni,  Bydgoszczy, Radomiu, Poznaniu, Warszawie, Przemyślu, Zamościu, w których został laureatem wielu nagród i wyróżnień. Zrealizował m.in. pomnik Jana Matejki w Krakowie, pomnik Filipa de Girard’a w Żyrardowie, pomnik „Synom Ziemi Sanockiej Poległym i Pomordowanym za Polskę” w Sanoku i ,,Pomnik Sybiraków”  w Augustowie (zespół), formę przestrzenną „Rozpakowanie” w ramach ogólnopolskiego konkursu „Rozdroża Wolności”, Gdańsk-Oliwa, 2013 r. Uczestniczył w kilku międzynarodowych plenerach i sympozjach rzeźbiarskich w Austrii, w Szwajcarii, Niemczech i Turcji. Był kuratorem ponad 80 wystaw (w tym około 70 wystaw studentów i absolwentów ASP), aktywny ekspert oraz juror wielu konkursów sztuk wizualnych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

back to top