Prof. ASP Jan Tutaj

Dziekan prof. dr hab. Jan Tutaj

Prowadzący w Pracownia Rzeźby I

e-mail:  jtutaj@krakow.asp.pl

 

 

Urodzony 26 sierpnia 1969 roku w Jaśle. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa Sękowskiego w 1994 roku. Pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystego wydziału.  Zajmuje się rzeźbą, medalierstwem i rysunkiem. Prace prezentował na ośmiu  wystawach indywidualnych oraz kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Francja, Japonia, USA, Portugalia, Norwegia). Brał udział w ogólnopolskich konkursach rzeźbiarskich , m.in. w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie, Radomiu, Poznaniu, Przemyślu, Krakowie, w których  został laureatem wielu nagród i wyróżnień. Uczestniczył w kilku międzynarodowych plenerach i sympozjach rzeźbiarskich , m.in. w Austrii, Szwajcarii i Turcji.

back to top