Krystyna Orzech

dr hab. Krystyna Orzech, prof. ASP

Kierownik Katedry Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego

Prowadząca Pracownia Rzeźby w Przestrzeni Publicznej

e-mail:  krystynaorzech@op.pl

 

Krystyna Orzech urodziła się w 1961 roku w Łosicach. Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. Dyplom w pracowni prof. Stefana Borzęckiego z Medalem Rektora ASP. Od 1987 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Rzeźby w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego. Obecnie posiada stopień doktora habilitowanego.

Prace prezentowała na wystawach indywidualnych w prestiżowych galeriach w Krakowie. Brała udział w wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, min. w Norymberdze, Moskwie, Vaxjo (Szwecja), Warszawie (Zachęta), Gdańsku, Krakowie (BWA, Konsulat Austrii, Galeria ASP, Pryzmat ZPAP), Essen, Paryżu (Fidem), Nowym Sączu (BWA).

back to top