Wyjazd do Serbii i Izraela dla studentów

Jeszcze tylko do 20 marca będzie otwarta rekrutacja na wyjazd do Serbii i Izraela w ramach programu Erasmus+ (wymiana z krajami partnerskimi).

Serbia

W ramach projektu Programu Erasmus+ (wymiana z krajami partnerskimi) Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie realizuje wymianę zagraniczną z University of Art in Belgrade.

Czas pobytu na uczelni partnerskiej będzie ustalany indywidualnie z każdym studentem w zależności od możliwości oferowanych przez uczelnię partnerską (np. dodatkowy kurs językowy odbywający się poza semestrem). Minimalny czas pobyt na uczelni partnerskiej wynosi 3 miesiące, a maksymalny 5 miesięcy.

Dofinansowanie kosztów podróży

Dofinansowanie kosztów utrzymania

275,00 EUR / jednorazowo

650,00 EUR / miesiąc

Szczegóły rekrutacji na wyjazdy studentów do Serbii na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 – link


Izrael

W ramach projektu Programu Erasmus+ (wymiana z krajami partnerskimi) Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie realizuje wymianę zagraniczną z Bezalel Academy of Arts and Design.

Czas pobytu na uczelni partnerskiej będzie ustalany indywidualnie z każdym studentem w zależności od możliwości oferowanych przez uczelnię partnerską (np. dodatkowy kurs językowy odbywający się poza semestrem). Minimalny czas pobyt na uczelni partnerskiej wynosi 3 miesiące, a maksymalny 5 miesięcy.

Dofinansowanie kosztów podróży

Dofinansowanie kosztów utrzymania

360,00 EUR / jednorazowo

650,00 EUR / miesiąc

Szczegóły rekrutacji na wyjazdy studentów do Izraela na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 – link

 

 

back to top