Zawiadomienie o obronie mgr Anny Sieradzkiej-Kubackiej

Dziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zawiadamia, że

w dniu 22 marca 2017 r. o godzinie 10:00

na posiedzeniu Rady Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. M. Konopnickiej 26, Kraków, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych pt.:

 

„Phainomenon.”

pani mgr Anny Sieradzkiej-Kubackiej

 

Rozprawa doktorska została złożona w dziekanacie Wydziału Rzeźby, ponadto opis rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Rzeźby.

Promotor:

Prof. Konrad Kuzyszyn (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Recenzenci:

Prof. Izabella Gustowska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Prof. ASP Grzegorz Biliński (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)

 

back to top