Zapraszamy na wystawę „Na krawędzi. Pogranicza prorysunkowej przestrzeni”

Plakat dotyczący wystawy "Na krawędzi"

Od 21 lutego do 31 marca 2022 r. zapraszamy do Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP (ul. Basztowa 20) na wystawę „Na krawędzi. Pogranicza prorysunkowej przestrzeni”.

W wystawie udział biorą: Maciej Aleksandrowicz, Andrzej Bednarczyk, Mariusz Białecki, Dobiesław Gała, Wacław Gawlik, Janusz Janczy, Ewa Janus, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Tomasz Kawełczyk, Michał Rybiński, Jan Tutaj, Bartłomiej Węgrzyn.

Wystawa „Na krawędzi. Pogranicza prorysunkowej przestrzeni” jest efektem projektu artystyczno-badawczego, który założył stworzenie przestrzeni do zderzenia z sobą różnorakich postaw twórczych artystów (w znacznej mierze rzeźbiarzy) zajmujących się w swojej praktyce artystycznej aktywnością rysunkową jako autonomiczną a zarazem wykraczającą poza ramy klasycznego rozumienia dyscypliny. Tytułowe pogranicza porysunkowej przestrzeni to w intencji projektu pole do działań badawczo-eksperymentalnych a zarazem próba indywidualnych re-definicji pojęcia rysunku w ujęciu zaproszonych do projektu Twórców.

„Porysunkowa przestrzeń” jest tu odwołaniem zarówno do oczekiwanego przekraczania granic rysunku czy może zbliżania się  do jej krawędzi a zarazem podkreśleniem, że zajmują się tym w głównej mierze rzeźbiarze, dla których przestrzeń jest pojęciem podstawowym.

Krawędź umownej przestrzeni rysunkowo-rzeźbiarskiego pogranicza jest bardzo umowna, bywa mglista i wymyka się jednoznacznym określeniom. Tym bardziej warto więc ponawiać próby jej znakowania, wytyczania czy odświeżania. Ten proces uaktualnianego twórczego namysłu to istotny czynnik aktywizacji i progresywnej siły współczesnej sztuki. To także cenny warunek artystycznej refleksji wspomagający świadomość artysty-badacza.

back to top