Zawiadomienie o obronie mgr Moniki Rościszewskiej

Dziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
zawiadamia, że
w dniu 30 września 2019 r. o godzinie 10:00
na posiedzeniu Rady Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie odbędzie się publiczna obrona
rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuk plastycznych i
konserwacji dzieł sztuki
pani mgr Moniki Rościszewskiej
pt.: „Proces poznania w akcie twórczym”
Prezentacja dzieła doktorskiego będzie miała miejsce w Muzeum Sztuki Współczesnej
„MOCAK” (hol przed wejściem), ul. Lipowa 4 w Krakowie.
Dalsza część obrony odbędzie się w Sali Senackiej ASP w Krakowie, pl. Jana Matejki
13, I piętro, Kraków.
Rozprawa doktorska została złożona w dziekanacie Wydziału Rzeźby. Dokumentacja
oraz recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału Rzeźby ASP w
Krakowie: www.rzezba.asp.krakow.pl. Wystawa czynna od 20.09.2019r. do
30.09.2019r.
Promotor:
Prof. Józef Murzyn (ASP w Krakowie)
Recenzenci:
Prof. Małgorzata Dajewska (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu),
Dr hab. Stanisław Brach (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie).
back to top