Zmarł prof. Wiesław Bielak

Wiesław Bielak

Ze smutkiem żegnamy zmarłego w dniu 19.04.2022 profesora Wiesława Bielaka, wieloletniego i cenionego dydaktyka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Prof. Wiesław Bielak był znakomitym artystą rzeźbiarzem, wychowawcą wielu artystów, był Przyjacielem i Autorytetem. Żegnamy Człowieka wyjątkowego i niezwykle skromnego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w dniu 9 maja 2022 r. o godz. 13.40.Prof. Wiesław Bielak
Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby w Pracowni prof. Jerzego Bandury w latach 1963-69. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w roku 1969. Był członkiem stowarzyszenia Twórczego „Grupa Nowa Huta” oraz Związku Artystów Rzeźbiarzy. Był także członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno- Literackiego.
Uprawiał medalierstwo, małą formę rzeźbiarską i rzeźbę monumentalną, poruszając się swobodnie w wielu materiałach rzeźbiarskich, jednak kamień uważał za najszlachetniejszy materiał. Wystawiał indywidualnie oraz brał udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych. W dorobku ma realizacje medalierskie i monumentalne, w tym pomnik gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie.
Uczestniczył w wielu konkursach rzeźbiarskich, otrzymując wyróżnienia i nagrody, m.in.: III nagroda w ogólnopolskim konkursie na pomnik Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (1979), I nagroda ex aequo w ogólnopolskim konkursie na pomnik Wincentego Witosa w Warszawie (1983), brązowy medal na II Salonie Zimowym Rzeźby w Warszawie (1987), wyróżnienie I stopnia w ogólnopolskim konkursie na pomnik gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie (1988), I nagroda w konkursie zamkniętym na pomnik gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie (1988).

Za pracę twórczą, pedagogiczną oraz społeczną otrzymał odznaczenia:

  • Złoty Krzyż Zasługi – 2007 r.
  • Odznaka „Honoris Gratia” – 2009 r.
  • Medal Edukacji Narodowej – 2011 r.
  • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego – 2013 r.
  • Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2013 r.

Od wielu lat pracował z młodzieżą, najpierw w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, a następnie w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Rzeźby prowadząc Pracownię Rzeźby w Kamieniu. Praca dydaktyczna profesora Bielaka nie ograniczała się do murów Akademii. Bardzo znaczące w dorobku dydaktycznym profesora oraz jakże cenne dla Wydziału Rzeźby, a nade wszystko dla studentów było zaangażowanie profesora w organizację i prowadzenie plenerów rzeźby w kamieniu. Dzięki zaangażowaniu profesora studenckie realizacje eksponowane są w Nysie, Pińczowie, Ożarowie, na terenie zakładów Doliny Nidy, a także w Krakowie w kampusie Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica.

back to top